Home / Szkolenia / Szkolenie z języka angielskiego i prawa zamówień publicznych

Szkolenie z języka angielskiego i prawa zamówień publicznych

Bezpłatne dla członków

Biuro Zarządu SIG zaprasza do udziału w 8-mio miesięcznym szkoleniu Obejmującym naukę języka angielskiego ( ok. 5 godzin tygodniowo ) oraz szkolenie z zakresu zamówień publicznych.

W ramach tego projektu szkoleniowego pt. „Kontrakty publiczne – szansa na rozwój mikro i małych firm w Łódzkiem” oferujemy:

 • Intensywną naukę wybranego języka obcego
 • Języka angielski na dwóch poziomach
 • Podstawowy i średnio zaawansowany (180 godzin) – kurs „Prawo Zamówień Publicznych” i „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” (70 godzin).

Zapraszamy osoby z mikro i małych przedsiębiorstw z województwa łódzkiego:

 • Zatrudnionych na umowę o pracę
 • Właścicieli
 • Wspólników i partnerów.

Grupa minimum 24 osoby.

Blok prawny

Szkolenia bloku biznesowego odbędą się w Centrum Konferencyjno-Rozrywkowym MARATON w Skierniewicach, przy ul. Sobieskiego 20. Przewidziane jest przeprowadzenie 10 szkoleń po 7 godzin lekcyjnych.

Blok językowy

Grupa 24 osobowa będzie podzielona na 2 grupy szkoleniowe. Proponujemy szkolenie z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz średnio zaawansowanym.

Wkład własny 2 raty po 420 zł. 

W cenie zapewniamy:

 • dwa semestry intensywnego kursu językowego,
 • pełne szkolenie dot. kontraktów publicznych,
 • opłatę za międzynarodowy egzamin językowy ,
 • podręczniki i materiały szkoleniowe,
 • obsługę cateringową.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Skierniewickiej Izby Gospodarczej tel. +46 832 10 59, 606 978 779.