MIRBUD S.A

Usługi budowlane – inwestycje przemysłowe, budownictwo mieszkalne i użyteczności publicznej

Misją Spółki MIRBUD  jest realizacja inwestycji,  w sposób godny lidera rynku budownictwa, z poszanowaniem naturalnego środowiska i zasad etyki. Każdego dnia Firma dba o  satysfakcję i zadowolenie Klientów. Wyznaczone cele zostają osiągnięte  dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

Misja realizowana jest m.in. poprzez:

 1. oferowanie wysokiej jakości usług budowlanych,
 2. przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przepisów BHP,
 3. ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008.
 4. inwestycje w nowoczesny sprzęt budowlany,
 5. ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę Firmy.
 6. MIRBUD S.A.  działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji na rynku budowlanym w Polsce.

Zakres oferowanych klientom usług budowlano-montażowych obejmuje między innymi sektory takie, jak:

 • budownictwo przemysłowe
 • budownictwo mieszkaniowe
 • budynki użyteczności publicznej;
 • budynki produkcyjne, usługowe, handlowe (hale, centra logistyczne i handlowe);
 • roboty inżynieryjno-drogowe (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, elementy miejskiejinfrastruktury komunikacyjnej, liniowe),
 • usługi sprzętem.

Spółka od początku swego istnienia wykonuje inwestycje przemysłowe. W ostatnich latach Mirbud realizował głównie kontrakty polegające na budowie dużych centrów handlowych i logistycznych. Do najistotniejszych inwestycji wykonanych przez Mirbud zaliczyć można centrum handlowo-logistyczne w Wólce Kosowskiej (inwestorem była firma  D-II Sp. z o.o.) o powierzchni ponad 40 000 m2 oraz budowę magazynów logistycznych w Olkuszu (inwestor RB-Logistic Sp. z o.o.) o powierzchni ponad 38 000 m2.

Od 2006 roku do czerwca 2008 roku MIRBUD S.A. realizował zadania inwestycyjne w zakresie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych i szeregowych jednorodzinnych oraz ich sprzedaży na własny rachunek (system deweloperski). W połowie 2008 roku ten sektor  działalności przejęła  spółka córka JHM Development sp. z o.o. Wyodrębnienie tej działalności ze struktur MIRBUD S.A. podyktowane było przede wszystkim dbałością o jeszcze większe zabezpieczenie interesów Klientów.

W grudniu 2008 roku, MIRBUD S.A.  zadebiutował na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

W zakresie budownictwa użyteczności publicznej Spółka projektuje i realizuje pod klucz budynki, sale i obiekty sportowe oraz związane z nimi elementy infrastruktury zewnętrznej. Wieloletnie doświadczenie i uznanie inwestorów zdobyto realizując szereg inwestycji.  Do tej pory Spółka wykonała między innymi: salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Godzianowie na zlecenie Urzędu Gminy w Godzianowie, salę gimnastyczną przy Liceum Ogólnokształcącym w Mławie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mławie oraz salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach na zlecenie Urzędu Miasta.

Specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowana kadra, a także doświadczenie w realizacji inwestycji powoduje, że Spółka jest wiarygodnym partnerem przy realizacji inwestycji drogowych. Największymi inwestycjami, które firma prowadziła jako generalny wykonawca była modernizacja al. Rataja w Skierniewicach w ciągu Drogi Krajowej nr 70 i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 726 relacji Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Opoczno – Żarnów, polegająca na przebudowie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Konstytucji 3 – go Maja w Rawie Mazowieckiej czy budowa Ronda w ciągu drogi krajowej nr 70 ul. Wyszyńskiego w Skierniewicach.
Spółka świadczy także usługi transportowe oraz zajmuje się wynajmem sprzętu budowlanego.Dysponuje liczbą ponad 100 jednostek sprzętu drogowego i środków transportu. Bogaty i doskonale wyposażony park maszynowy, a także tabor transportowy spełnia wymagania nawet największych kontrahentów.

W swojej ofercie Spółka oferuje także kruszywa:

 • piasek,
 • żwir,
 • tłuczeń drogowy.

 

MIRBUD S.A. jest firmą zaliczaną do grona firm dużych – zatrudnia około 400 osób, w tym około 60 osób z wyższym wykształceniem technicznym, o różnorodnych specjalizacjach w branży budowlanej.

Atutem Spółki jest jej duży potencjał wyrażający się nie tylko wyspecjalizowaną, wysoko kwalifikowaną kadrą, ale i zapleczem w postaci rozbudowanego parku maszynowego. Potencjał ten pozwala Spółce realizowanie największych kontraktów oraz realizowanie planów na najbliższe lata, polegających na dalszym, systematycznym wzroście przychodów z budownictwa mieszkaniowego oraz budowy hal magazynowo-logistycznych i centrów handlowych.
Wysoka jakość świadczonych usług, stabilna, wyspecjalizowana kadra inżynierska, nabyte doświadczenie, dbałość o dotrzymanie umownych terminów realizacji – to atuty, które pozwalają Spółce na skuteczne konkurowanie z dużymi i średnimi firmami budowlanymi o zasięgu krajowym.

Spółka posiada certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001 : 2008.

Posiadane przez Spółkę tytuły i wyróżnienia:

Mirbud S.A. – Gazelą Biznesu 2006

Spółka uzyskała najwyższą pozycję w prestiżowym rankingu Gazel Biznesu w województwie łódzkim, prowadzonym przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i firmę Coface Poland. Mirbud S.A. w 2006 roku po raz pierwszy pojawił się w rankingu Gazel Biznesu i od razu zajął pozycję lidera w województwie łódzkim.  O miejscu w  rankingu decyduje przede wszystkim procentowy przyrost obrotów w okresie trzech kolejnych lat.

Rok 2007 – kolejne wyróżnienie dla Mirbud S.A.

W VIII edycji rankingu Dziennika Puls Biznesu Mirbud po raz drugi został wyróżniony spośród wielu innych spółek województwa łódzkiego. W rankingu brały udział firmy średniej wielkości, które dzięki dynamicznemu rozwojowi potrafiły umocnić swoją pozycję nawet w stosunku do znacznie większych konkurentów.

MIRBUD S.A.  znalazł się na liście polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją rynkową wartość i został uhonorowany  Diamentem Forbesa 2010. Spośród przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość Firma znalazła się na 2 pozycji w województwie łódzkim.

MIRBUD S.A.  znalazł  się w gronie noszącym Tytuł Honorowego Ambasadora Skierniewic.
Ten prestiżowy Tytuł przyznawany jest przez Prezydenta Miasta, ludziom, instytucjom i firmom, które promują miasto  i tworzą jego dobry wizerunek.

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
www.mirbud.pl
Prezes Zarządu – Jerzy Mirgos