Home / Członkowie SIG / Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Działalnością banku jest obsługa finansowa rachunków osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zakres prowadzonej działalności bankowej obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów pieniężnych, obsługę dewizową, udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji bankowych, udostępnianie kart płatniczych i kart kredytowych, sprzedaż funduszy inwestycyjnych, sprzedaż ubezpieczeń, przekazy Western Union, leasing, faktoring, podpis elektroniczny .

ul. Reymonta 25,
96-100 Skierniewice
www.bsskierniewice.pl
1. Helena Nitkowska – p.o. Prezes Zarządu Banku
2. Ewa Niedbałka  –  Wiceprezes Zarządu Banku
3. Marian Limanówka – Wiceprezes Zarządu Banku
4. Alina Waszyńska – Społeczny Członek Zarządu Banku