Home / Członkowie SIG / Działalność Finansowa i Ubezpieczeniowa / Kancelaria Brokerska MODUS sp. z o.o.

Kancelaria Brokerska MODUS sp. z o.o.

MODUS – Propagator Nowoczesnych Programów Ubezpieczeniowych Tworzonych Na Miarę i Według Potrzeby Klientów.

Kancelaria Brokerska MODUS zrealizowała m.in. kilkanaście nowatorskich programów ubezpieczeniowych, opracowanych na bazie własnych badań i oceny ryzyka. Autorskie programy Firmy, nie mające odpowiednika na polskim rynku dedykowane są m.in. do szerokich grup zawodowych i społecznych, których członkowie przy wykonywaniu codziennych obowiązków stykają się z nietypowymi zagrożeniami i ryzykiem. Wiele programów ubezpieczeniowych realizowanych jest w formie umów generalnych, wypracowanych wspólnie z Klientami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Są to programy ubezpieczeniowe o zasięgu ogólnokrajowym, dla realizacji których stworzone zostały m.in. specjalistyczne systemy informatyczne, umożliwiające przystępowanie do ubezpieczenia lub jego wykupywanie czy zgłaszanie szkód drogą elektroniczną.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu programów ubezpieczeniowych dotyczących:

 • zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowego ubezpieczenia na życie pracowników różnych firm i grup zawodowych
 • ubezpieczeń na życie indywidualnych osób w systemie tzw. grup otwartych, dzięki czemu Ubezpieczeni przy relatywnie niskiej składce otrzymują szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysoki poziom świadczeń
 • ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych dla różnych grup pracowniczych, VIP-ów również z możliwością połączenia z medycyną pracy
 • kompleksowych programów ubezpieczeń majątkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • ubezpieczeń ryzyk budowlano-montażowych dostosowanych do standardów światowych
 • ubezpieczeń finansowych związanych z gwarancjami na udzielanie zaliczek, gwarancji należytego wykonania kontraktu czy usunięcia wad i usterek
 • ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem i użytkowaniem mienia, produkcją, handlem i usługami oraz odpowiedzialnością zawodową
 • ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej oraz ochrony podatnika
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej menedżerów, zarządów, rad nadzorczych D&O
 • ubezpieczeń transportowych z uwzględnieniem dyrektyw unijnych
 • przygotowania kompleksowego przetargów publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Firma działa na terenie całego kraju i posiada certyfikaty specjalistyczne w branży ubezpieczeniowej.

ul. Konstytucji 3 Maja 2,
96-100 Skierniewice
www.modusbroker.pl
Władze firmy: Leokadia Trębska – Prezes Zarządu.