Home / Członkowie SIG / Administracja Publiczna / Miasto Skierniewice

Miasto Skierniewice

Miasto Skierniewice jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania w zakresie administracji samorządowej określonych ustawą o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym polegające m.in. na obsłudze lokalnych przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, realizacji inwestycji, ochrony środowiska i innych. Ponadto wypełnia zadania szeroko pojętej działalności na rzecz realizacji strategii rozwoju i pozyskiwania inwestora.

ul. Rynek 1,
96-100 Skierniewice
www.skierniewice.eu
Prezydent Miasta – Krzysztof Jażdżyk
Zastępca Prezydenta – Jarosław Chęcielewski
Zastępca Prezydenta – Eugeniusz Góraj