Home / Członkowie SIG / Pracownia Geodezyjna GEODELTA Sp. z o.o. Adrian Cichoń

Pracownia Geodezyjna GEODELTA Sp. z o.o. Adrian Cichoń

Obsługa budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubaturowego, a także geodezja ogólna.

Firma wykonuje usługi z zakresu geodezji. Firma specjalizuje się w obsłudze budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubaturowego jak i geodezja ogólna.

Firma wykonuje usługi w zakresie:

  • tyczenia obiektów
  • obsługi inwestycji
  • sporządzania map do celów projektowych
  • pomiarów powykonawczych
  • podziałów nieruchomości.

Firma działa w na terenie kraju.

Bierze udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 „Działanie 6.1. „Paszport do Eksportu”.  Pracownia Geodezyjna GEODELTA Sp. z o.o. posiada Certyfikat dostępu do informacji niejawnych na poziomie  „tajne”.

ul. Trzcińska 21/23,
96-100 Skierniewice
www.geo-delta.pl
Właściciel – Adrian Cichoń