Home / Członkowie SIG / Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Firma oferuje usługi w zakresie:

  • budowy nowych i modernizacji istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • projektowania przyłączy wod-kan,
  • badania wydajności hydrantów i wewnętrznych sieci przeciwpożarowych,
  • czyszczenia sieci kanalizacyjnych,
  • laboratoryjnego badania wody i ścieków.

Zakład prowadzi również działalność polegającą na odbiorze nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
www.wodkan-skierniewice.com.pl
Prezes Zarządu – Jacek Pełka