Home / Oferta SIG / Dotacje i pożyczki / Dotacje na szkolenia łódzkie po raz ostatni !!!

Dotacje na szkolenia łódzkie po raz ostatni !!!

Szanowni Państwo

Na początku września Urząd Marszałkowski otworzył konkurs na Projekty dofinansowane ze środków EFS – w obszarze Kapitał Ludzki

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które mogą Państwo przybliżyć temat:

Działania objęte projektem – Szkolenia i doradztwo – dla małych i średnich przedsiębiorstw

Grupa docelowa – Kadra zarządzająca i pracownicy

Przybliżony czas realizacji  04.2014 – 05.2015

Konieczność uwzględnienia realnych potrzeb Firmy

Ostateczny termin składania wniosku 14.10.2013

Możliwość dofinansowania do 100%

Przykładowe obszary/grupy w których można realizować szkolenia:

Szkolenia dla handlowców – wzrost wiedzy związanej ze sprzedażą

Szkolenia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej – wzrost wiedzy związanej z zarządzaniem ludźmi i procesami w firmie

Szkolenia dla całych firm – wzrost umiejętności komunikowania się w zespole i efektywności współpracy

Szkolenia z języka angielskiego dla zaawansowanych i średniozaawansowanych w projektach trwających minimum 12 miesięcy

Szkolenia komputerowe z obszarów objętych certyfikowanym programem ECDL

 

Zapraszamy do kontaktu tych z Państwa, którzy chcą rozwijać swoje Firmy w obszarze zasobów ludzkich.

Mamy doświadczenie w przygotowaniu wniosków, realizacji i zarządzaniu projektami aż do pomyślnego rozliczenia i zamknięcia.

Pozdrawiam

Grażyna Cichowska
____________________________

 

Siedziba: 90-038 Łódź ul. Miedziana 9/6

Oddział: 97-200 Tomaszów Maz. ul. Opalowa 2
NIP 725-117-80-41  REGON 473080260

www.sigmapartners.pl

tel. 697 55 60 33

fax. (44)724 62 01

g.cichowska@sigmapartners.pl

dotacje UE, controlling, ISO 9001:2000