Home / Oferta SIG / Dotacje i pożyczki / Preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla MSP

Preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla MSP

Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju regionalnego SA oferuje w ramach Inicjatywy Jeremie preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim: -kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych -kosztów wykonania robót budowlanych -kosztów nabycia lyb wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia -kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania -kosztów zakupu samochodów specjalnych. Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie już poniesionych nakładów. Udzielana jest wyłącznie na planowane wydatki inwestycyjne, które mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki.