Home / Aktualności / Bezpłatny projekt szkoleniowy "Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu"

Bezpłatny projekt szkoleniowy "Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu"

Szanowni Państwo,

w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu” istnieje możliwość zorganizowania w Skierniewicach bezpłatnego szkolenia na przedstawiciela handlowego.

W ramach Projektu jest zapewnione:
– stypendium szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz na staż,
– profesjonalną kadrę wykładowców,
– bezpłatne materiały szkoleniowe,
– catering (poczęstunek),
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Projekt skierowany jest do osób z województwa łódzkiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

Staż zawodowy dla każdego uczestnika Projektu będzie trwał 3 miesiące. Każda osoba odbywająca staż zawodowy powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. Każdej osobie uczestniczącej w stażu będzie przysługiwało wynagrodzenie za staż oraz zwrot za dojazdy w celu odbycia stażu.

Osoby spełniające warunki mogą ukończyć szkolenie i być zatrudnione na stażu w Państwa Firmie za darmo przez okres 3 miesięcy.

Kontakt z Rekruterem z terenu Skierniewic:
tel. 515 073 086