Home / Aktualności / Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu "Zielone Przedsiębiorstwo"

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu "Zielone Przedsiębiorstwo"

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Zielone Przedsiębiorstwo – szkolenie ogólne w formie kursów oraz usługi doradcze dla MMŚP i ich pracowników”.

W zakresie projektu znajduje się szkolenie z audytu energetycznego (176 godzin) plus wybrany jeden z poniższych bloków tematycznych:

      1. zarządzanie środowiskowe
      2. ekoinnowacje
      3. budowanie ekologicznej marki i wizerunku firmy

oraz usługi doradcze dla MMŚP

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników i przedsiębiorców sektora MMŚP.

Koszt udziału w projekcie to jedynie 144 zł dla pracownika mikro/małego przedsiębiorstwa i 216 zł dla pracownika średniego przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników projektu:

• dla każdego przedsiębiorstwa zostanie przeprowadzona indywidualna kompleksowa analiza potrzeb w zakresie możliwych do wprowadzenia rozwiązań ekologicznych;

• uczestnictwo w szkoleniach z zakresu audytu energetycznego (zagadnienia wymagane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, ukończenie szkolenia umożliwi samodzielne wystawianie świadectw energetycznych oraz prowadzenie audytów energetycznych) i zarządzania środowiskowego / ekoinnowacji / budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorstwa;

• kompleksowe indywidualne usługi doradcze w zakresie rozwiązań proekologicznych świadczone przez wysokiej klasy specjalistów;

• innowacyjne szkolenia i doradztwo organizowane w dogodnej dla uczestników lokalizacji i formie (szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe, doradztwo świadczone w siedzibie przedsiębiorstwa);

• wypracowanie dla każdego z przedsiębiorstw planu wdrożenia działań proekologicznych;

• badanie marketingowe (o wartości 30 000 zł) dla 5 przedsiębiorstw w zakresie oceny wizerunku prośrodowiskowego niezbędne przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu czy planowania kampanii reklamowej ;

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Izby pod numerem telefonu 46 832 10 59