Home / Aktualności / Ostatnie dni rekrutacji na bezpłatne szkolenie w zakresie spawania MAG

Ostatnie dni rekrutacji na bezpłatne szkolenie w zakresie spawania MAG

Firma CONSULTOR Sp. z o.o., oddział Łódź 90 – 410, ul. ul. Piotrkowska 29, zaprasza do udziału w bezpłatnym Projekcie „Inwestycja w pracownika – inwestycją w przedsiębiorstwo” realizowanym
w okresie: 01.08.2013 – 31.07.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw sektora MMŚP działających w branży budowlanej i ich pracowników z obszaru województwa łódzkiego (w przypadku osób fizycznych
zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego zgodnie z KC (Kodeks Cywilny), w przypadku innych podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego.

W ramach Projektu „Inwestycja w pracownika – inwestycją w przedsiębiorstwo” w okresie od 14.02.104 r. – 28.03.2014 r. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie Spawania MAG , realizowanym na terenie Skierniewic.

W ramach szkolenia, trwającego 146 h Uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

(Bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały dodatkowe do spawania, Oznaczenie i wymiarowanie spoin, Metody przygotowania złączy do spawania blach, Spawalność stali, Skurcz, naprężenia, odkształcenia,
Przegląd procesów spawania, Złącza spawane rur, Praktyczna nauka spawania – min.120 h.) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. W przypadku pozytywnego wyniku na egzaminie Uczestnik otrzyma certyfikat spawalniczy ważny w całej UE.

Cel szkolenia oraz rodzaj uzyskanych uprawnień po ukończeniu szkolenia:

Przygotowanie uczestników do egzaminu i uzyskanie książki spawacza i stosownych certyfikatów umożliwiających pracę
w zawodzie spawacza, uczestnicy kursu uzyskują uprawnienia spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Informacje i zapisy:
Biuro projektu „Inwestycja w pracownika – inwestycją w przedsiębiorstwo”
Łódź 90 – 425, ul. Piotrkowska 101, II piętro, pok. 15/16

Osoba do kontaktu: Aneta Nagler, e-mail: a.nagler@consultor.pl , tel. 883-331-402 ,