Home / Aktualności / Ogłoszenie o naborze wniosków dla przedsiębiorców do działania 4.2 – III runda

Ogłoszenie o naborze wniosków dla przedsiębiorców do działania 4.2 – III runda

Konkurs nr 3/PO IiŚ/4.2/01/2014

Od 13 stycznia do 3 lutego 2014 roku, przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie proekologicznych inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Refundacji będą podlegały koszty projektów dotyczących zastępowania surowców pierwotnych wartościowymi odpadami, ograniczenia wytwarzanych odpadów w przedsiębiorstwach, a także zmniejszania energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych.

Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych – 30%

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.2 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi 14 546 419,00 PLN

Wnioski należy składać w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w godz. 7.30-15.30.,
ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa

Ostateczny termin składania wniosków upływa 03.02.2014 r. o godz. 15.30.

Więcej informacji na temat konkursu : http://pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/ogloszenia-o-naborze-/iii-tura-aplikacyjna-do-dzialania-42/