Home / Aktualności / Nabór na bezpłatne szkolenie pt."Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych"

Nabór na bezpłatne szkolenie pt."Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych"

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki – Skierniewicka Izba Gospodarcza zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń pt. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”. Szkolenie to ma na celu podniesienie wiedzy rolników oraz drobnych przedsiębiorców na temat możliwości produkcji i zbytu własnych produktów.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:

– I w terminie od 3 do 5 września 2014 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów,

– II w terminie od 8 do 10 października 2014 roku w Dworku Pamiętna, adres: Pamiętna 14, 96-100 Skierniewice.

Organizator zapewnia dodatkowo:

– materiały szkoleniowe,

– catering,

– przerwy kawowe.

Na zakończenie szkolenia, każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt do dnia 1 października 2014 roku na adres biuro@sig-skierniewice.com.pl lub pod nr tel. 46-832-10-59