Home / Aktualności / WOKULSKI ROKU 2016 – czekamy na zgłoszenia!!!

WOKULSKI ROKU 2016 – czekamy na zgłoszenia!!!

W celu promocji przedsiębiorczości i wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej Prezydent Miasta Skierniewice i Skierniewicka Izba Gospodarcza  corocznie przyznają tytuł i statuetkę „Wokulski Roku”. Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli firm ze Skierniewic i północno – wschodniego regionu województwa łódzkiego. 

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne.

Tytuł i statuetka „Wokulski Roku” przyznawane są w czterech kategoriach: 
  • firmy mikro do 9 osób
  • firmy małe od 10 do 49 osób
  • firmy średnie i duże pow. 50 osób
  • grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne.
Wnioski o wyróżnienie tytułem mogą składać: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, organizacje około biznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców, zgłaszających jedną kandydaturę. Regulamin przyznawania Tytułu „Wokulski Roku”, wniosek i ankieta dostępne są na stronach internetowych: www.skierniewice.eu oraz www.sig-skierniewice.com.pl.
Dokumenty przyjmowane są do dnia 30 stycznia 2017 r. w Sekretariacie Kapituły pod adresem: Skierniewicka Izba Gospodarcza, 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 18. Wnioski nadsyłane pocztą muszą być datowane stemplem pocztowym najpóźniej 30.01.2017.
Ogłoszenie nazwisk laureatów uhonorowanych tytułem „Wokulski Roku 2016” i wręczenie statuetek odbędzie się podczas Jubileuszowej Gali z okazji rocznicy nadania Skierniewicom praw miejskich w dniu 19 lutego 2017 r.