Home / Aktualności / Misja na Białoruś w dniach 21-25 marca 2017r.

Misja na Białoruś w dniach 21-25 marca 2017r.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z rynkiem wschodnim do udziału w misji gospodarczej do Mińska, Witebska i Orszy (Białoruś), która odbędzie się w dniach 21-25 marca 2017r.

Misja ma charakter wielobranżowy. Głównym celem jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Białorusią, a także prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Łódzkiego oraz wymiana doświadczeń z władzami Obwodu Witebskiego i Mińskiego. Program wyjazdu zakłada wizytację inwestycji polskich firm na Białorusi, spotkania robocze z przedstawicielami władz Obwodu Witebskiego oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach organizowane przy współpracy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Konsultingowym Witebskie Regionalne Centrum Marketingu i Witebską Strefą Ekonomiczną, z którymi ŁARR SA zawarła umowy o współpracy.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnia kompleksową organizację wizyty: przelot samolotem, zakwaterowanie, ubezpieczenie, usługi tłumaczenia i opiekę organizacyjną podczas trwania wyjazdu.
Agenda wyjazdu i formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: http://goo.gl/kOrZJY

Koszt udziału w misji: 3.000,00 PLN +VAT.

Dodatkowe informacje nt. misji można uzyskać pod nr 724 544 018, e-mail i_witaszek@larr.lodz.pl.