Home / Aktualności / Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, od 17 lat wspierającą przedsiębiorców, głównie tych mikro, małych i średnich. Zaangażowana jest w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania na realizację projektu, którego  efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów czy usług. Można też uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Na wsparcie mogą liczyć projekty o wartości już od 5 mln złotych. Program skierowany jest do firm działających w średnich miastach.

Wszystkie informacje na temat działania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek

Pytań i odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości skorzystania z działania udzieli Informatorium PARP:

info@parp.gov.pl

tel.: 801 33 22 02; 22 432 89 91.