Home / Aktualności / WOKULSKI ROKU 2017 – przyjmujemy zgłoszenia

WOKULSKI ROKU 2017 – przyjmujemy zgłoszenia

W celu promocji przedsiębiorczości i wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej Prezydent Miasta Skierniewice i Skierniewicka Izba Gospodarcza jak co roku przyznają tytuł i statuetkę „Wokulski Roku”.

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne. Wnioski o wyróżnienie tytułem mogą składać: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, organizacje około biznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców zgłaszających jedną kandydaturę.

 Tytuł i statuetka „Wokulski Roku” przyznawane są w czterech kategoriach: 

  • firmy mikro do 9 osób
  • firmy małe od 10 do 49 osób
  • firmy średnie i duże pow. 50 osób
  • grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne.

Dokumenty przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2018 r. w Sekretariacie Kapituły pod adresem: Skierniewicka Izba Gospodarcza, 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/3. Na wniosku przesłanym pocztą musi widnieć data stempla pocztowego najpóźniej 31.01.2018.

Ogłoszenie nazwisk laureatów uhonorowanych tytułem „Wokulski Roku 2017” i wręczenie statuetek odbędzie się podczas Jubileuszowej Gali z okazji rocznicy nadania Skierniewicom praw miejskich w dniu 19 lutego 2018r.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Wniosek i Ankieta Wokulski Roku 2017