Home / Członkowie SIG / Gospodarstwo Szkółkarskie Kozerscy

Gospodarstwo Szkółkarskie Kozerscy

Gospodarstwo Szkółkarskie zostało założone w 1989 roku i zajmuje się produkcją kwalifikowanego/certyfikowanego, wolnego od chorób wirusowych materiału szkółkarskiego. Powierzchnia gospodarstwa zajmuje ponad 100 ha, z czego pod uprawami szkółkarskimi znajduje się ponad 40 ha.

90 % całej produkcji Gospodarstwa stanowi produkcja drzewek jabłoni, a pozostałą część produkcji  stanowią drzewka gruszy, czereśni, wiśni i śliwy.

Pod względem ilości produkowanych drzewek owocowych oraz podkładek wegetatywnych do produkcji drzewek jabłoni Gospodarstwo znajduje się w ścisłej czołówce krajowej. Materiał szkółkarski sprzedawany jest na terenie całego kraju oraz eksportowany do krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.

Adres:

Jan Kozerski
Dębowa Góra 46 B
96-116 Dębowa Góra
tel./fax 46 833 53 76

www. kozerski-szkolki.pl; e-mail: kozerski,szkolki@op.pl