Home / Aktualności / Nowe Logo Skierniewickiej Izby Gospodarczej

Nowe Logo Skierniewickiej Izby Gospodarczej

Zarząd Skierniewickiej Izby Gospodarczej informuje, że w dniu 25 września br. podjął Uchwałę odnośnie zmiany logo Izby, które zaprezentowane jest w załączeniu.
Podążając za trendami  zmian w grafice prezentacji firm i innych podmiotów zostało opracowane nowe logo Izby. Propozycja zmiany została przesłana do wszystkich członków Izby, celem wypowiedzenia się w tej sprawie. Zarząd po zapoznaniu się z odpowiedziami, w tym i z uwagami co do zasadności zmiany, biorąc pod uwagę zdecydowaną większość, która wypowiedziała się za przyjęciem nowej wersji logo SIG przegłosował uchwałę o zmianie logo Izby.