Home / Aktualności / Spotkanie informacyjne e-usługi

Spotkanie informacyjne e-usługi

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach wywiązując się z nałożonych obowiązków od wielu lat współpracuje z partnerami lokalnego środowiska. Jednym z tych partnerów jest Skierniewicka Izba Gospodarcza. Zakres współpracy realizowany jest przede wszystkim w ramach : podejmowania wspólnych przedsięwzięć dotyczących m.in. realizacji programów łagodzących skutki bezrobocia, wzajemnego partnerstwa w zakresie realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, współpracy w zakresie propagowania przedsiębiorczości, inicjowania i wspierania różnorodnych form promocji zatrudnienia młodzieży. Jeden z punktów porozumienia obejmuje wzajemny udział
w naradach i spotkaniach dotyczących spraw obu podmiotów porozumienia.

Realizując wyżej wymieniony punkt dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach, pełniący jednocześnie funkcję v-ce prezesa zarządu Izby w dniu 09.10.2018 w siedzibie Muzeum Historycznego Skierniewic reprezentował oba podmioty podczas spotkania informacyjnego dotyczącego przybliżenia mieszkańcom Skierniewic korzyści związanych z udostępnieniem e-usług.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest udostępnienie nowych e-usług, zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez samorząd terytorialny.

Rola skierniewickiego Centrum w ramach zorganizowanego spotkania będzie polegała na promocji wypracowanych rozwiązań i propozycji wśród mieszkańców miasta.