Home / Aktualności / Wspomnienie o koleżance Grażynce

Wspomnienie o koleżance Grażynce

GRAŻYNA GŁUSZEK (1962 – 2019) Członek Zarządu SIG, pełniąca funkcję Skarbnika.

Grażyna Głuszek wraz z mężem Stanisławem od 1986 r. prowadziła firmę TRANSPRZĘT w Skierniewicach, zajmującą się pozyskiwaniem kruszywa z własnych kopalni oraz świadczeniem usług robót ziemnych i rozbiórkowych.

Od 2006 r. firma jest członkiem Skierniewickiej Izby Gospodarczej, gdzie Grażynka wykazywała się dużą aktywnością w pracach na rzecz Izby.

Od czerwca 2015 r. została wybrana do grona Zarządu Izby i przyjęła funkcję Skarbnika.

W 2012 r. za długoletnie wsparcie finansowe Fundacji Uśmiech Dziecka otrzymała statuetkę „Serce za Serce”.

W 2013 r. firma TRANSPRZĘT reprezentowana przez Grażynę i Stanisława Głuszków otrzymała wyróżnienie „Wokulski Roku” za działalność gospodarczą i działalność charytatywną wspierającą instytucje i przedsięwzięcia społeczne.

Zaangażowanie we wspieranie różnych organizacji i instytucji społecznych na terenie miasta Skierniewic i okolic zaowocowało przyznaniem koleżance Grażynce odznaczenia. W listopadzie 2018 r. z rąk Wojewody Łódzkiego otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Polski za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Grażynka odeszła niespodziewanie w wyniku doznanych obrażeń w wypadku komunikacyjnym w dniu 14.02. 2019 r.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle serdeczna, życzliwa, pełna entuzjazmu i radości życia. Zawsze uśmiechnięta, lubiła rozmawiać z ludźmi. Bezinteresownie pomagała innym. Posiadała wyjątkowy dar nawiązywania kontaktów osobistych oraz dzielenia się dobrem.

Praca w Izbie dawała jej wiele satysfakcji, cieszyła się z realizowanych projektów. Ostatnio bardzo zaangażowała się w urządzanie nowej siedziby Izby. Dzięki Jej staraniom mamy piękne biuro, które pozostanie dla nas żywą pamiątką po Jej pracy.

Grażynko, dziękujemy Ci za pełną entuzjazmu pracę na rzecz Izby, za Twój uśmiech i radość. Będzie Cię nam zwyczajnie brakowało, zachowamy Cię na zawsze w swoich sercach.