Home / Aktualności / Spotkanie Biznesowe

Spotkanie Biznesowe

W dniu 19-03-2019 r. w „Strefiemickiewicza” odbyło się spotkanie biznesowe dla Członków Skierniewickiej Izby Gospodarczej, podczas którego wygłoszone zostały dwie prelekcje. Jako pierwsza głos zabrała Pani Katarzyna Walczak z firmy Negotium, która zapoznała zebranych z możliwością skorzystania z dofinansowania do różnego rodzaju szkoleń w województwie łódzkim, zaproponowała również pomoc formalną przy obsłudze dofinansowań.

„Jakie wyzwania dla firm przyniosą pracownicze plany kapitałowe” – to temat drugiej prelekcji, którą poprowadziła Pani Leokadia Trębska  z firmy Modus. Pani Leokadia wraz z synem Rafałem w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób wyjaśnili na czym będą polegały prawa i obowiązki pracodawców i pracowników firm w związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Na zakończenie Pan doktor Zbigniew Figat przedstawił ciekawy projekt inwestycyjny.

Spotkanie przebiegło w miłej, swobodnej  atmosferze, przy smacznych przekąskach przygotowanych przez firmę Pana Marka Kowalskiego.

Prezes Zarządu SIG Pani Jolanta Juraś serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i zachęca pozostałych do skorzystania z takiej formy wymiany informacji między przedsiębiorcami.