Home / Aktualności / XXVIII Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków SIG

XXVIII Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków SIG

 

       ­

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 22.05.2019r. zwołuję XXVIII

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie

Członków Skierniewickiej Izby Gospodarczej

na dzień 14 czerwca 2019r., godz. 16.00, w drugim terminie o godz.16.30

w  Centrum Konferencyjno-Rozrywkowym Maraton, przy ul. Sobieskiego 20.

Zapraszając Państwa na to spotkanie bardzo proszę o uregulowanie zaległych składek członkowskich.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza
 3. Zatwierdzenie Regulaminu obrad
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie z działalności Izby
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Rozjemczego
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 9. Wybory uzupełniające:
 • Członka Zarządu

 

 1. Zmiany w Statucie Izby
 2. Dyskusja i wolne wnioski
 3. Ogłoszenie wyników wyborów
 4. Podjęcie uchwał
 5. Zamknięcie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie informuję, że protokoły z poprzednich Walnych Zgromadzeń i pozostałe materiały dotyczące obrad są do wglądu w biurze Izby.

Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na uroczysty obiad z tradycyjną lampką wina. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności na obiedzie.

 

                                                                                                              Prezes

                                                                                     Skierniewickiej Izby Gospodarczej

                                                                                                       Jolanta Juraś