Home / Członkowie SIG / Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Powiat Skierniewicki Starostwo Powiatowe w Skierniewicach jest członkiem SIG od stycznia 2020r. W imieniu Powiatu działa Zarząd Powiatu Skierniewickiego reprezentowany przez Starostę – Pana Mirosława Belinę i Wicestarostę – Pana Tadeusza Grotkowskiego. Podstawowym kierunkiem działalności jest świadczenie usług administracji publicznej dla mieszkańców powiatu skierniewickiego.

siedziba: ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

tel. 46 834 59 15