Home / Aktualności / XXIX Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków SIG

XXIX Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków SIG

W dniu 7 września 2020r. w sali konferencyjnej Hotelu Dworek odbyło się Zebranie Walne Członków SIG. W zebraniu uczestniczyło 30 członków. Obrady otworzyła Pani Prezes Jolanta Juraś. Serdecznie powitała przybyłych. Dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym został Pan Ryszard Targowski, który poprowadził zebranie. Odczytano sprawozdania  i podjęto uchwały. Na zakończenie w podziękowaniu za  udział w zebraniu,  członkowie SIG otrzymali prezent w postaci słoiczka miodu od regionalnego pszczelarza i zostali zaproszeni na pyszny obiad do restauracji Dworek.