Home / Aktualności / Inauguracja Roku Akademickiego w PUSB w Skierniewicach

Inauguracja Roku Akademickiego w PUSB w Skierniewicach

30 września 2021 w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach miała miejsce Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Zarządu SIG Pani Prezes Jolant Juraś i Pan V-ce Prezes – Ryszard Targowski.  Skierniewicka Izba Gospodarcza od lat współpracuje z Uczelnią, biorąc aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej Pani Jolanta Juraś została nagrodzona za wieloletnią współpracę.

Program wydarzenia obejmował: Gaude Mater Polonia, uroczyste nadanie imienia Auli, wystąpienie Rektora Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, przemówienia zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń, immatrykulacja studentów, wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz wykład inauguracyjny dr hab. Sebastiana Skuza „Finanse publiczne w trakcie pandemii”.