Home / Aktualności / Nabór wniosków do konkursu Wokulski Roku 2021 rozpoczęty! Zapraszamy

Nabór wniosków do konkursu Wokulski Roku 2021 rozpoczęty! Zapraszamy


W celu promocji przedsiębiorczości i wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej Prezydent Miasta Skierniewice i Skierniewicka Izba Gospodarcza corocznie przyznają tytuł i statuetkę „Wokulski Roku”.

Tytuł i statuetka „Wokulski Roku” przyznawane są w czterech kategoriach: 

  • firmy mikro do 9 osób
  • firmy małe od 10 do 49 osób
  • firmy średnie i duże pow. 50 osób
  • grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne.

 

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne.

Wnioski o wyróżnienie tytułem mogą składać: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, organizacje około biznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców zgłaszających jedną kandydaturę.

Ogłoszenie nazwisk laureatów uhonorowanych tytułem „Wokulski Roku 2021” i wręczenie statuetek odbędzie się podczas Jubileuszowej Gali w lutym 2022 roku. Sposób zorganizowania Gali będzie uzależniony od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Dokumenty przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r. w Sekretariacie Kapituły pod adresem: Skierniewicka Izba Gospodarcza, 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8 lok. 409.

Wnioski  przesłane pocztą na których data stempla pocztowego będzie późniejsza niż  31.01.2022 nie zostaną rozpatrzone.

Regulamin konkursu i zdjęcia z Gali dotychczasowych wyróżnionych na stronie internetowej SIG: www.sig-skierniewice.com.pl, w zakładce Wokulski Roku.