Home / Aktualności / Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie SIG

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie SIG

 

 

 

 

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 06.05.2024r. zwołuję XXXIII

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków

Skierniewickiej Izby Gospodarczej

na dzień 07 czerwca 2024r. o godz. 16:00 i  w drugim terminie o godz.16:15

w Restauracji HOTEL*** DWOREK, ul. Piłsudskiego 24  w Skierniewicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu obrad.
 4. Wybór:

– Komisji Uchwał i Wniosków.

– Komisji Skrutacyjnej.

 1. Sprawozdanie z działalności Izby – głosowanie o przyjęciu sprawozdania.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – głosowanie o przyjęciu sprawozdania.
 3. Sprawozdanie Sądu Rozjemczego – głosowanie o przyjęciu sprawozdania.
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 5. Wybory:
 • Prezesa – głosowanie.
 • Członków Zarządu – głosowanie.
 • Komisji Rewizyjnej – głosowanie.
 • Sądu Rozjemczego – głosowanie.
 1. Zmiany w Statucie Izby – głosowanie w sprawie zmian w Statucie.
 2. Podwyżka składek członkowskich o 10 % od 01. 01. 2025 r.- głosowanie.
 3. Dyskusja i wolne wnioski.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Zamknięcie XXXIII Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuję, że protokoły z poprzednich Walnych Zgromadzeń i pozostałe materiały dotyczące obrad oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok,  są do wglądu w biurze Izby.

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich przed  zebraniem.

W przypadku braku możliwości przybycia osobiście, można wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo( wzór w załączeniu) należy dostarczyć na piśmie przed rozpoczęciem zebrania.

Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na wspólny obiad do restauracji w Hotelu*** Dworek. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności najpóźniej do 3 czerwca 2024r.

 

 

                                                                                                                Prezes

                                                                                     Skierniewickiej Izby Gospodarczej

                                                                                                         Jolanta Juraś