Home / Aktualności / Nowe władze SIG

Nowe władze SIG

W dniu 7 czerwca 2024 r . w Hotelu***Dworek, odbyło się XXXIII Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków SIG. Zostały wprowadzone zmiany personalne w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego.

Zgodnie z wolą członków SIG do Zarządu weszli:

Jolanta Juraś – Prezes

Jerzy Mirgos – V-ce Prezes

Ryszard Targowski – V-ce Prezes

Łukasz Krawczyński – Sekretarz

Jolanta Małek – Skarbnik

Marek Kowalski – Członek Zarządu

Jacek Słodki – Członek Zarządu

Wacław Wojenka – Członek Zarządu

Bożena Keller – Członek Zarządu

Piotr Rusinowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Agnieszka Skonieczna – Przewodnicząca

Jan Wach – Członek Komisji Rewizyjnej

Konstanty Marat – Członek Komisji Rewizyjnej

Do Sądu Rozjemczego zostali powołani:

Adrian Cichoń – Przewodniczący

Aleksandra Wodzyńska -Wójcik – Członek Sądu Rozjemczego

Jacek Staryga –  Członek Sądu Rozjemczego

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy.