Home / SIG (page 10)

SIG

9 listopada 2017r. – Zaproszenie do udziału w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki w Warszawie

Wiele wskazuje na to, że znaleźliśmy się w momencie przełomu. Systemy przez dziesięciolecia uznawane przez większość zachodniej opinii publicznej za niezagrożone i niepodważalne – demokracja liberalna, kapitalizm, integracja europejska – są dziś kwestionowane z różnych, często bardzo odmiennych pozycji. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się zwiększające się nierówności społeczne, zmianę …

Czytaj więcej

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, od 17 lat wspierającą przedsiębiorców, głównie tych mikro, małych i średnich. Zaangażowana jest w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu …

Czytaj więcej

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA uruchamia nową formę pomocy dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że 28 września 2017r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA uruchamia nową formę pomocy dla przedsiębiorców pn.: Strefa RozwoYou – iskra nowej wiedzy (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z województwa łódzkiego. Każdy …

Czytaj więcej

Zmiana siedziby i adresu Skierniewickiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 15 września 2017r. zmianie uległa siedziba i adres Izby. Obecnie mieścimy się pod adresem: Skierniewicka Izba Gospodarcza ul. Jagiellońska 6/3 96-100 Skierniewice. Jednocześnie informujemy, że zarówno numery telefonów jak i adres mailowy pozostają bez zmian.

Czytaj więcej

„Mocni w Biznesie 2017” Konkurs Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017”. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój …

Czytaj więcej

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowa praca”

Projekt pn.: „Nowe kwalifikacje – nowa praca” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób, które pozostają bez pracy lub są zagrożone utratą pracy. W ramach działań outplacementowych projektu uczestnik otrzyma: – doradztwo zawodowe – doradztwo psychologiczne – pomoc w poszukiwaniu nowego miejsca pracy – szkolenie …

Czytaj więcej