Home / SIG (page 30)

SIG

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium pt.: "Strategia przedsiębiorstwa i zarządzanie personelem"

Kredyt Bank  i firma Brian Tracy International zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium pt:: „Strategia przedsiębiorstwa i zarządzanie personelem” w ramach cyklu „Akademia Przedsiębiorcy”. Seminarium odbędzie się w dniu 12.04.2012 w  Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym MARATON, ul. Sobieskiego 20. Początek seminarium godz. 09:00. Zaproszenie do udziału w seminarium skierowane jest do kadry zarządzającej firmami z sektora MŚP, a w szczególności …

Czytaj więcej

Samorząd Województwa Łodzkiego zaprasza na konferencję pt.:"Społeczna odpowiedzialność konsumencka…"

Samorząd Województwa Łódzkiego zaprasza na konferencję  z cyklu CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu pt.: „Społeczna odpowiedzialność konsumencka. Świadomość i prawo wyboru produktów”. Konferencja odbędzie się 15 marca br. w godz. 10,00-14,30 w Sali Sejmiku-104, I piętro w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, al.Piłsudskiego 8. Konferencja jest kontynuacją idei promocji społecznej odpowiedzialności w biznesie, zapoczątkowanej …

Czytaj więcej

Wokulski Roku za 2012

W dniu 19 lutego 2012 roku na Gali z okazji  556 rocznicy Nadania Praw Miejskich Skierniewicom zostały wręczone wyróżnienia i statuetki WOKULSKI ROKU za 2012 rok. Tytuł i statuetkę w niżej wymienionych kategoriach otrzymali: Wojciech Hanuszkiewicz –właściciel firmy Zespół Usług Projektowych,  w kategorii „Mikro przedsiębiorstwo”; Kazimierz Baka – Prezes Zarządu …

Czytaj więcej

Spotkanie informac

W dniu 16 luty 2012 roku w Skierniewickiej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie informacyjne nt. projektu „PROGRES – program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarki w województwie łódzkim”. Spotkanie skierowane było do przedsiębiorstw, w których planowane były zwolnienia w wyniku procesów restrukturyzacji i adaptacji, posiadających dobrą kondycję finansową. W ramach …

Czytaj więcej

Zapraszamy wraz Dziennikiem "Puls Biznesu" do udziału w bezpłatnej konferencji "Zarządzanie ryzykiem w firmie"

Dziennik ,,Puls Biznesu” wraz ze Skierniewicką Izbą Gospodarczą  zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym podczas konferencji „Zarządzanie ryzykiem w firmie” w ramach cyklu „Akademia Przedsiębiorcy”. Jest to już drugi cykl konferencji, które są organizowane w ponad 50 miastach na terenie całej Polski. W tym interesującym i ogromnym przedsięwzięciu każdorazowo biorą udział wybitni specjaliści. Zaproszenie …

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne na temat "Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju mikro i małych firm z województwa łódzkiego"

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. “Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju mikro i małych firm z województwa łódzkiego”zaplanowanym w terminie 8 grudnia 2011 roku tj. czwartek, w godz. 10,oo-12,oo w sali konferencyjnej Towarzystwa “Dom Ludowy” w Łowiczu, ul. Pijarska 1. JEREMIE to …

Czytaj więcej

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na temat realizacji projektu Regionalna Strategia

Urząd Marszałkowski w Łodzi przesłał informacje nt. realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030.Mając na uwadze znaczenie wyników projektu dla województwa łódzkiego, poniżej zamieszczamy przesłany materiał dot. tego przedsięwzięcia. Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 Projekt realizowany z PO Kapitał Ludzki Działanie 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.2: Regionalne Strategie Innowacji …

Czytaj więcej

Zaproszenie na charytatywny bal z okazji Dnia Niepodległości – współorganizator SIG

Biuro Zarządu SIG informuje, że w siedzibie Izby znajdują się zaproszenia na charytatywny bal z okazji Dnia Niepodległości, który odbędzie się dnia 11 listopada 2011 roku o godz. 20,00 w Centrum Konferencyjno-Rozrywkowym MARATON w Skierniewicach, przy ul. Sobieskiego 20. W programie przewidziana jest aukcja obrazów oraz loteria fantowa, z których dochód  …

Czytaj więcej

Szkolenie z języka angielskiego – 180 godzin i z zamówień publicznych – 70 godzin w cenie 840 złotych!!!

Biuro Zarządu SIG  zaprasza do udziału w 8-mio miesięcznym szkoleniu obejmującym naukę języka angielskiego ( ok. 5 godzin tygodniowo ) oraz szkolenie z zakresu zamówień publicznych. W ramach tego projektu szkoleniowego pt. „Kontrakty publiczne – szansa na rozwój mikro i małych firm w Łódzkiem” oferujemy: intensywną naukę wybranego języka obcego …

Czytaj więcej