Home / Aktualności (page 4)

Aktualności

Szkolenia dla przedsiębiorców MŚP

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniach, które odbywać się będą od czerwca do listopada 2018 r. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne – firmom będą wydawane zaświadczenia o pomocy de minimis w wysokości 419,84 zł za 1 szkolenie. Szkolenie prowadzić będzie firma Brainstorm Group Sp. …

Czytaj więcej

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Łodzi zaprasza…

SĄ PIENIĄDZE NA SZKOLENIA. ŁSSE W SKIERNIEWICACH Augustin Egurrola, Eko Bio i Corin… Co wspólnego mają ze sobą: tancerz, firma dbająca o środowisko i marka, produkująca ekskluzywną bieliznę? Wszyscy już skorzystali z projektu Strefa RozwoYou, oferującego przedsiębiorcom z regionu dofinansowanie na podnoszenie kompetencji pracowników. Do tego grona wkrótce dołączą kolejne …

Czytaj więcej

Informacja o projekcie „Od bierności do aktywności”

Dzień dobry, Skierniewicka Izba Gospodarcza realizując jeden z celów statutowych, jakim jest poprawa ekonomiczna sytuacji mieszkańców regionu  informuje, że obecnie realizowany jest projekt „Od bierności do aktywności”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem  projektu jest aktywizacja …

Czytaj więcej

„RODO w praktyce”

Szkolenie pn. „RODO w praktyce”  dla inwestorów i przedsiębiorców ze Skierniewic i okolicy odbędzie się 11 maja br. (piątek) o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta przy ul. Senatorskiej 12 (Wydział Rozwoju Gospodarczego Sportu i Spraw Społecznych). Udziału w szkoleniu można dokonać wysyłając zgłoszenie na adres e-mailowy: m.denisiuk@um.skierniewice.pl lub osobiście (Urząd …

Czytaj więcej

„Popołudnie z biznesem” Fundusze na rozwój firmy

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają przedsiębiorców z naszego regionu do udziału w cyklu spotkań informacyjnych dotyczących instrumentów wsparcia dla małych i średnich firm. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz …

Czytaj więcej

07 marca br., godz. 10.00 – Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Pracuję legalnie”

Skierniewicka Izba Gospodarcza wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi w ramach ogólnopolskiej Kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie!” ( informacja dostępna na stronie www.prawawpracy.pl ) zaprasza na bezpłatne  dwugodzinne szkolenie nt.: – zatrudnianie cudzoziemców (stan prawny po 01.01.2018 r.), – podstawy prawne zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) …

Czytaj więcej