Home / Aktualności (page 5)

Aktualności

Projekt Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego HAK-POL Sylwester Imioła …

Pragniemy poinformować, iż projekt Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego HAK-POL  Sylwester Imioła pn.: ,,Innowacyjna technologia laserowa szansą do rozwoju firmy HAK-POL” został wyłoniony do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Celem realizacji projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnej …

Czytaj więcej

„Przedsiębiorco, czas na rozwój – nowe możliwości finansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco, czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r., w godzinach 10:00 – 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, …

Czytaj więcej

Szkolenia dla przedsiębiorców MŚP

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniach, które odbywać się będą od czerwca do listopada 2018 r. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne – firmom będą wydawane zaświadczenia o pomocy de minimis w wysokości 419,84 zł za 1 szkolenie. Szkolenie prowadzić będzie firma Brainstorm Group Sp. …

Czytaj więcej

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Łodzi zaprasza…

SĄ PIENIĄDZE NA SZKOLENIA. ŁSSE W SKIERNIEWICACH Augustin Egurrola, Eko Bio i Corin… Co wspólnego mają ze sobą: tancerz, firma dbająca o środowisko i marka, produkująca ekskluzywną bieliznę? Wszyscy już skorzystali z projektu Strefa RozwoYou, oferującego przedsiębiorcom z regionu dofinansowanie na podnoszenie kompetencji pracowników. Do tego grona wkrótce dołączą kolejne …

Czytaj więcej

Informacja o projekcie „Od bierności do aktywności”

Dzień dobry, Skierniewicka Izba Gospodarcza realizując jeden z celów statutowych, jakim jest poprawa ekonomiczna sytuacji mieszkańców regionu  informuje, że obecnie realizowany jest projekt „Od bierności do aktywności”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem  projektu jest aktywizacja …

Czytaj więcej

„RODO w praktyce”

Szkolenie pn. „RODO w praktyce”  dla inwestorów i przedsiębiorców ze Skierniewic i okolicy odbędzie się 11 maja br. (piątek) o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta przy ul. Senatorskiej 12 (Wydział Rozwoju Gospodarczego Sportu i Spraw Społecznych). Udziału w szkoleniu można dokonać wysyłając zgłoszenie na adres e-mailowy: m.denisiuk@um.skierniewice.pl lub osobiście (Urząd …

Czytaj więcej

„Popołudnie z biznesem” Fundusze na rozwój firmy

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają przedsiębiorców z naszego regionu do udziału w cyklu spotkań informacyjnych dotyczących instrumentów wsparcia dla małych i średnich firm. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz …

Czytaj więcej