Home / W tym tygodniu prezentujemy

W tym tygodniu prezentujemy

Miasto Skierniewice

Miasto Skierniewice jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania w zakresie administracji samorządowej określonych ustawą o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym polegające m.in. na obsłudze lokalnych przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, realizacji inwestycji, ochrony środowiska i innych. Ponadto wypełnia zadania szeroko pojętej działalności na rzecz realizacji strategii rozwoju i pozyskiwania inwestora.

Czytaj więcej

O-PAL Sp. z o. o.

Firma zajmuje się gospodarką odpadami przemysłowymi. Firma O-PAL sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie: skupu, odbioru, odzysku, przetwarzaniu i recyklingu wszelkiego rodzaju odpadów. O-PAL sp. z o.o. jest jedną z nielicznych firm, które są przygotowane merytorycznie i technologicznie, aby zapewnić odbiór od przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych poprodukcyjnych urządzeń oraz podzespołów, …

Czytaj więcej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Firma oferuje usługi w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania przyłączy wod-kan, badania wydajności hydrantów i wewnętrznych sieci przeciwpożarowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych, laboratoryjnego badania wody i ścieków. Zakład prowadzi …

Czytaj więcej

Pracownia Geodezyjna GEODELTA Sp. z o.o. Adrian Cichoń

Obsługa budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubaturowego, a także geodezja ogólna. Firma wykonuje usługi z zakresu geodezji. Firma specjalizuje się w obsłudze budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubaturowego jak i geodezja ogólna. Firma wykonuje usługi w zakresie: tyczenia obiektów obsługi inwestycji sporządzania map do celów projektowych pomiarów powykonawczych podziałów nieruchomości. Firma działa w na terenie kraju. …

Czytaj więcej

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest dostawa energii cieplnej, w szczególności: produkcja i dystrybucja ciepła, wykonywanie robót w zakresie obiektów liniowych: rurociągów i rurociągów przemysłowych, wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli, wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania. Firma świadczy również usługi laboratoryjnego badania paliw stałych.

Czytaj więcej

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Działalnością banku jest obsługa finansowa rachunków osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zakres prowadzonej działalności bankowej obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów pieniężnych, obsługę dewizową, udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji bankowych, udostępnianie kart płatniczych i kart kredytowych, sprzedaż funduszy inwestycyjnych, sprzedaż ubezpieczeń, przekazy Western Union, leasing, faktoring, podpis elektroniczny . ul. Reymonta 25, …

Czytaj więcej

Kancelaria Brokerska MODUS sp. z o.o.

MODUS – Propagator Nowoczesnych Programów Ubezpieczeniowych Tworzonych Na Miarę i Według Potrzeby Klientów. Kancelaria Brokerska MODUS zrealizowała m.in. kilkanaście nowatorskich programów ubezpieczeniowych, opracowanych na bazie własnych badań i oceny ryzyka. Autorskie programy Firmy, nie mające odpowiednika na polskim rynku dedykowane są m.in. do szerokich grup zawodowych i społecznych, których członkowie …

Czytaj więcej

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Andrzej Gawałkiewicz

Zawieranie Ubezpieczeń Majątkowych oraz Ubezpieczeń na Życie. Firma oferuje: zawieranie ubezpieczeń majątkowych (firmowych i dla osób indywidualnych, Odpowiedzialności Cywilnej, Przewoźnikowych, Cargo, Finansowych, Turystycznych, Osobowych, Korporacyjnych oraz Ubezpieczenia na życie, rentowe, inwestycyjne. Pełnomocnictwo w zawieraniu ubezpieczeń typu A,  Oddział w Skierniewicach prowadzony przez Andrzeja Gawałkiewicza należy od wielu lat do najlepszych …

Czytaj więcej