Home / Sukcesy Członków Izby

Sukcesy Członków Izby

25-lecie ERGO HESTII O/Skierniewice

W dniu 19 września 2018 r. Zarząd SIG uczestniczył w uroczystości 25- lecia działalności ERGO –HESTIA O/SKIERNIEWICE zarządzanej przez Andrzeja Gawałkiewicza. Z tej okazji w imieniu członków Izby Zarząd wręczył list gratulacyjny. Koledze Andrzejowi składamy wyrazy uznania i gratulacje za najlepszy oddział ERGO-HESTIA w Polsce. List_gratulacyjny ERGO HESTIA    

Czytaj więcej

Dotacje unijne dla firmy HAK-POL

Pragniemy poinformować, iż projekt Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego HAK-POL Sylwester Imioła pn.: ,,Podniesienie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez udział w targach zagranicznych’’ został wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-8/10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności …

Czytaj więcej