Home / Punkt KSU

Punkt KSU

Zapraszamy do korzystania z Usług w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Punkt Konsultacyjny przy ŁARR S.A. działa w ramach sieci Krajowego Systemu Usług i świadczy usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Zakres usług:

1. Usługi informacyjne:
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców.

Zakres usługi informacyjnej :

 •  informacje o możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-13 ze środków publicznych;
 •  pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej;
 •  informacje nt. możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych.

Usługa jest bezpłatna

2. Usługi doradcze

2a) ASYSTA W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

usługa doradcza dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Zakres usługi asysty w rozpoczynaniu działalności:

 •  Wstępna diagnoza potrzeb klienta,
 •  konsultacje nt. profilu planowanej działalności,
 •  analiza SWOT planowanej działalności,
 •  analiza form i źródeł finansowania działalności,
 •  pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
 •  wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 •  przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
 •  pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.
 • Usługa jest w 10% odpłatna przez Klienta

  Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 160,00 PLN za 16 godzin usługi doradztwa.
   
  2b) ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  usługa doradcza dla przedsiębiorców.

  Zakres usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej:

  •  diagnoza potrzeb biznesowych klienta,
  •  spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
  •  marketing przedsiębiorstwa,
  •  organizacja przedsiębiorstwa,
  •  finanse przedsiębiorstwa.

  Usługa jest w 10% odpłatna przez Klienta

  Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dofinansowana w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 240,00 PLN za 24 godzin usługi.

  Punkt prowadzony jest przez konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Dyżury w siedzibie Skierniewickiej Izby Gospodarczej:

  Raz w miesiącu , w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-14.00

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Izby tel. 46 832 10 59