Home / Ważne linki

Ważne linki

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnegowww.larr.lodz.pl

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna www.lsse.lodz.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy –  www.cop.lodzkie.pl

Urząd Marszałkowski w Łodzi , Departament Przedsiębiorczościwww.biznes.lodzkie.pl

Urząd Marszałkowski w Łodzi, Program Operacyjny Kapitał Ludzi www.pokl.lodzkie.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwojuwww.ncbr.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejwww.nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodziwww.wfosigw.lodz.pl

Inwestycja w Kadrywww.inwestycjawkadry.info.pl

 

 

Jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego

Urząd Miasta Skierniewice – www.skierniewice.eu
Urząd Gminy w Skierniewicachwww.gminaskierniewice.pl
Urząd Miasta Rawa Mazowieckawww.rawamazowiecka.pl
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiejwww.rawam.ug.gov.pl
Urząd Miejski w Łowiczuwww.lowicz.eu
Urząd Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl
Urząd Gminy Makówwww.gminamakow.info
Urząd Gminy w Nowym Kawęczyniewww.ugkaweczyn.pl
Urząd Gminy Puszcza Mariańskawww.puszcza-marianska.pl
Urząd Gminy Bolimówwww.bolimow.pl
Urząd Gminy Nieborówwww.nieborow.pl
Urząd Gminy Głuchówwww.gluchow.pl
Urząd Gminy Lipce Reymontowskiewww.lipcereymontowskie.pl
Urząd Gminy Godzianówwww.godzianow.pl

 

 

Urzędy Pracy

Urzędy Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – www.wup.lodz.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach – www.pupskierniewice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu – www.pup.lowicz.pl

Powiatowy Urząd Pracy w  Rawie Mazowieckiej – www.pup.rawamazowiecka.ibip.pl

 

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiskawww.gdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodziwww.lodz.rdos.gov.pl