Home / Bez kategorii / Skierniewicka Izba Gospodarcza zaprasza do składania ofert na wykonanie prac w związku z realizacją projektu…

Skierniewicka Izba Gospodarcza zaprasza do składania ofert na wykonanie prac w związku z realizacją projektu…

W związku z realizacją projektu pt.:

„Wzrost umiejętności i kompetencji osób i organizacji pozarządowych obszaru LGD GNIAZDO poprzez organizację szkoleń w zakresie prawno-finansowych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych”

Skierniewicka Izba Gospodarcza zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z obsługą ww. projektu.

Prace, które należy wykonać w ramach projektu to:

– podjęcie działań informacyjno-promocyjnych dot. ww. projektu;

– przygotowanie materiałów dot. szkoleń oraz rozesłanie ich do gmin leżących na terenie LGD GNIAZDO;

– przygotowanie imiennych zaproszeń i rozesłanie ich do potencjalnie zainteresowanych osób;

– przeprowadzenie rekrutacji osób należących do organizacji pozarządowych z terenu LGD GNIAZDO bądź zainteresowanych założeniem takiej organizacji;

– organizacja sal szkoleniowych;

– zapewnienie uczestnikom materiałów przewidzianych w projekcie;

– przygotowanie umów dla szkoleniowców;

– kompletowanie dokumentacji finansowo-księgowej projektu.

W projekcie założono przeprowadzenie 8 (ośmiu) trzydniowych szkoleń.

Planowany czas trwania projektu wrzesień 2014r. – grudzień 2014r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert.