Home / Oferta SIG / Dotacje i pożyczki

Dotacje i pożyczki

Konkurs PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Szanowni Państwo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków …

Czytaj więcej

Dotacje na szkolenia łódzkie po raz ostatni !!!

Szanowni Państwo Na początku września Urząd Marszałkowski otworzył konkurs na Projekty dofinansowane ze środków EFS – w obszarze Kapitał Ludzki Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które mogą Państwo przybliżyć temat: Działania objęte projektem – Szkolenia i doradztwo – dla małych i średnich przedsiębiorstw Grupa docelowa – Kadra zarządzająca i pracownicy Przybliżony …

Czytaj więcej

Preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla MSP

Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju regionalnego SA oferuje w ramach Inicjatywy Jeremie preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim: -kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych -kosztów wykonania robót budowlanych -kosztów nabycia lyb wytworzenia maszyn, urządzeń i …

Czytaj więcej