Home / Aktualności / Przyjmujemy zgłoszenia do wyróżnienia tytułem i statuetką WOKULSKI ROKU 2018 !!!

Przyjmujemy zgłoszenia do wyróżnienia tytułem i statuetką WOKULSKI ROKU 2018 !!!

W celu promocji przedsiębiorczości i wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej Prezydent Miasta Skierniewice i Skierniewicka Izba Gospodarcza corocznie przyznają tytuł i statuetkę „Wokulski Roku”.

Tytuł i statuetka „Wokulski Roku” przyznawane są w czterech kategoriach: 

  • firmy mikro do 9 osób
  • firmy małe od 10 do 49 osób
  • firmy średnie i duże pow. 50 osób
  • grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne.

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne.

Wnioski o wyróżnienie tytułem mogą składać: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, organizacje około biznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców zgłaszających jedną kandydaturę.

Ogłoszenie nazwisk laureatów uhonorowanych tytułem „Wokulski Roku 2018” i wręczenie statuetek odbędzie się podczas Jubileuszowej Gali z okazji rocznicy nadania Skierniewicom praw miejskich w dniu 19 lutego 2019 roku.

Dokumenty przyjmowane są do 31 stycznia 2019 r. w Sekretariacie Kapituły pod adresem: Skierniewicka Izba Gospodarcza, 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8 lok. 409.

Wnioski  przesłane pocztą na których data stempla pocztowego będzie późniejsza niż  31.01.2019 nie zostaną rozpatrzone.

Regulamin konkursu znajduje się w zakładce WOKULSKI ROKU.

W załączeniu:

Wniosek i Ankieta Wokulski Roku 2018