Home / Aktualności / Ważne informacje dotyczące spółek- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Ważne informacje dotyczące spółek- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Szanowni Państwo, Członkowie Izby!

Skierniewicka Izba Gospodarcza przypomina o obowiązku zgłoszenia osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Kto tego jeszcze nie wykonał, to przypominamy, że termin upływa 13 lipca 2020 r. Za nie wykonanie tego obowiązku przewidziane są wysokie kary finansowe.

Przypominamy, że przepisy weszły w życie w dniu 13 października 2019 r. na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (D.U. z 2019 poz.1115, z póź. zm.)

Do zgłoszenia informacji do CRBR zobowiązane są

Spółki jawne

Spółki komandytowe

Spółki komandytowo-akcyjne

Spółki z ograniczoną z odpowiedzialnością.

Zgłoszenia do CRBR należy złożyć poprzez stronę internetową podatki.gov.pl wybierając zakładkę CRBR.

Pozdrawiam

Prezes SIG
Jolanta Juraś