Home / Członkowie SIG (page 4)

Członkowie SIG

Miasto Skierniewice

Miasto Skierniewice jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania w zakresie administracji samorządowej określonych ustawą o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym polegające m.in. na obsłudze lokalnych przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, realizacji inwestycji, ochrony środowiska i innych. Ponadto wypełnia zadania szeroko pojętej działalności na rzecz realizacji strategii rozwoju i pozyskiwania inwestora.

Czytaj więcej

O-PAL Sp. z o. o.

Firma zajmuje się gospodarką odpadami przemysłowymi. Firma O-PAL sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie: skupu, odbioru, odzysku, przetwarzaniu i recyklingu wszelkiego rodzaju odpadów. O-PAL sp. z o.o. jest jedną z nielicznych firm, które są przygotowane merytorycznie i technologicznie, aby zapewnić odbiór od przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych poprodukcyjnych urządzeń oraz podzespołów, …

Czytaj więcej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Firma oferuje usługi w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania przyłączy wod-kan, badania wydajności hydrantów i wewnętrznych sieci przeciwpożarowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych, laboratoryjnego badania wody i ścieków. Zakład prowadzi …

Czytaj więcej

Pracownia Geodezyjna GEODELTA Sp. z o.o. Adrian Cichoń

Obsługa budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubaturowego, a także geodezja ogólna. Firma wykonuje usługi z zakresu geodezji. Firma specjalizuje się w obsłudze budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubaturowego jak i geodezja ogólna. Firma wykonuje usługi w zakresie: tyczenia obiektów obsługi inwestycji sporządzania map do celów projektowych pomiarów powykonawczych podziałów nieruchomości. Firma działa w na terenie kraju. …

Czytaj więcej