Home / Członkowie SIG (page 4)

Członkowie SIG

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Firma oferuje usługi w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania przyłączy wod-kan, badania wydajności hydrantów i wewnętrznych sieci przeciwpożarowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych, laboratoryjnego badania wody i ścieków. Zakład prowadzi …

Czytaj więcej

Pracownia Geodezyjna GEODELTA Sp. z o.o. Adrian Cichoń

Obsługa budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubaturowego, a także geodezja ogólna. Firma wykonuje usługi z zakresu geodezji. Firma specjalizuje się w obsłudze budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubaturowego jak i geodezja ogólna. Firma wykonuje usługi w zakresie: tyczenia obiektów obsługi inwestycji sporządzania map do celów projektowych pomiarów powykonawczych podziałów nieruchomości. Firma działa w na terenie kraju. …

Czytaj więcej

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest dostawa energii cieplnej, w szczególności: produkcja i dystrybucja ciepła, wykonywanie robót w zakresie obiektów liniowych: rurociągów i rurociągów przemysłowych, wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli, wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania. Firma świadczy również usługi laboratoryjnego badania paliw stałych.

Czytaj więcej

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Działalnością banku jest obsługa finansowa rachunków osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zakres prowadzonej działalności bankowej obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów pieniężnych, obsługę dewizową, udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji bankowych, udostępnianie kart płatniczych i kart kredytowych, sprzedaż funduszy inwestycyjnych, sprzedaż ubezpieczeń, przekazy Western Union, leasing, faktoring, podpis elektroniczny . ul. Reymonta 25, …

Czytaj więcej

Kancelaria Brokerska MODUS sp. z o.o.

MODUS – Propagator Nowoczesnych Programów Ubezpieczeniowych Tworzonych Na Miarę i Według Potrzeby Klientów. Kancelaria Brokerska MODUS zrealizowała m.in. kilkanaście nowatorskich programów ubezpieczeniowych, opracowanych na bazie własnych badań i oceny ryzyka. Autorskie programy Firmy, nie mające odpowiednika na polskim rynku dedykowane są m.in. do szerokich grup zawodowych i społecznych, których członkowie …

Czytaj więcej

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Andrzej Gawałkiewicz

Zawieranie Ubezpieczeń Majątkowych oraz Ubezpieczeń na Życie. Firma oferuje: zawieranie ubezpieczeń majątkowych (firmowych i dla osób indywidualnych, Odpowiedzialności Cywilnej, Przewoźnikowych, Cargo, Finansowych, Turystycznych, Osobowych, Korporacyjnych oraz Ubezpieczenia na życie, rentowe, inwestycyjne. Pełnomocnictwo w zawieraniu ubezpieczeń typu A,  Oddział w Skierniewicach prowadzony przez Andrzeja Gawałkiewicza należy od wielu lat do najlepszych …

Czytaj więcej

Zespół Usług Projektowych Wojciech Hanuszkiewicz

Zespół Usług Projektowych w Skierniewicach jest firmą powstałą w 1997 roku w wyniku przekształcenia istniejącego i działającego od 1965 roku biura Zespół Usług Projektowych w Skierniewicach. Świadczymy usługi w zakresie przygotowania i projektowania inwestycji. Posiadamy bardzo bogatą ofertę gotowych projektów budynków mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą …

Czytaj więcej

Zakład Usługowy Transprzęt Stanisław Głuszek

Usługi w zakresie robót ziemnych, usługi rozbiórkowe, eksploatacja kruszywa, transport. Firma swoją działalność prowadzi od 1986 roku. Zakład Usługowy „Transprzęt” oferuje: Usługi: rozbiórki, burzenie budynków kruszenie betonu kruszarką przyjmowanie gruzu betonowego do recyklingu roboty ziemne usługi sprzętowe i transportowe. Sprzedaż: pospółki żwiru czarnej ziemi. ul. Sobieskiego 32 96-100 Skierniewice Właściciel: – …

Czytaj więcej

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

Usługi remontowe i budowlane. Podstawowy zakres dzialalności Firmy: budowa, przebudowa i naprawa powierzchni dachów renowacja elewacji i termomodernizacja budynków kompleksowe roboty wykończeniowe prowadzone wewnątrz budynków prace budowlane i instalacyjne naprawa i wykonanie nawierzchni asfaltowych roboty brukarskie (w tym; place, chodniki, parkingi, ulice) transport i wynajem sprzętu drogowego. Zakład swoją dzialalność …

Czytaj więcej